Skip to main content

Service

Beun De Ronde | Service


Laboratorium instrumentatie wordt veelal gebruikt op de grens van wat mogelijk is. Om hieraan te kunnen blijven voldoen, dient het instrument steeds in optimale staat gehouden te worden. De continuiteit van uw analyse stelt u in staat om uw afspraken met uw (interne) klanten na te komen. BDR borgt deze continuiteit middels het leveren van kwaliteitsproducten, ondersteunt met een volledig pakket aan technisch/ analytische diensten.

De technische ondersteuning is te verdelen in twee interventies: preventieve en correctieve. In het algemeen kan worden gesteld, dat preventief onderhoud gericht is op de kans op storingen te minimaliseren, zodat uw investering maximaal rendeert. Een storing komt immers altijd ongelegen. Middels het structurele en periodieke karakter van de interventie zullen de operationele kosten van het systeem afnemen. Een minimale down-time wordt hierdoor gewaarborgd, waardoor u uw opdrachtgever(s) niet teleur hoeft te stellen.

De frequentie van het preventief onderhoud wordt in overleg met de gebruiker vastgesteld. Deze is afhankelijk van het type apparaat en omgevingsfactoren, als lab/plant-omstandigheden, belang van het systeem binnen uw bedrijfsvoering etc. De werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn een volledige technische beoordeling met eventuele justering, revisie of vervanging van aan slijtage onderhevige onderdelen, reiniging van het systeem, gevolgd door functionaliteitstesten. Rapportage vindt plaats via een servicerapport en een checklist, passende bij uw kwaliteitssysteem.

Service Voorwaarden

Beun De Ronde | Support


De supportafdeling van Beun – De Ronde bestaat uit een aantal goed opgeleide productspecialisten die beschikken over een uitgebreide inhoudelijke kennis van apparatuur, software en applicaties. Zij staan in direct contact met onze leveranciers, volgen regelmatig trainingen om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen en zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van IQ/OQ installaties.

Naast het uitbrengen van adviezen bij de aanschaf van een instrument, verzorgen onze support engineers demonstraties voor de high-end apparatuur en voeren zij voor speciale applicaties haalbaarheidsstudies of testanalyses uit. Na aanschaf zorgen zij voor de installatie van de apparatuur en de training van analisten en beheerders op het gebied van hardware en software.

In de daaropvolgende implementatie- en validatieperiode vormen zij uw eerste aanspreekpunt bij vragen en verlenen zij desgewenst verdere ondersteuning. Wanneer preventief onderhoud nodig is of wanneer een technische storing optreedt, wordt dit overgedragen aan onze afdeling Service.

Remote Support

Indien nodig kunnen wij u op afstand softwarematige ondersteuning verlenen middels tijdelijke overname van de Instrument PC. Op deze manier kunnen we snel vragen beantwoorden, software/firmware updates installeren of diagnostische informatie verzamelen. Desgevraagd kunt u hier het benodigde programma downloaden. Het is niet nodig om deze software permanent op de computer te installeren en er zijn geen beheerdersrechten noodzakelijk. Het heeft de naam BdR_Remote_Support7.zip en u kunt het programma downloaden via onderstaande link.

Download TeamViewer

Het Bedrijf

Beun-De Ronde BV, opgericht
in 1921, is een Nederlandse
leverancier van hoogwaardige
laboratorium technologie.
Lees Meer

In The Spotlight!

CEM Mars6:
De intelligente keuze voor alle destructies.
TSHR:
Het nieuwe tijdperk van element combustion analyzers.

Adres

Beun De Ronde BV.
Bovenkamp 9
1391 LA Abcoude
P: 0294 280 980